Czyżby jedyne (nie)znane nam miejsce spoczynku jednego z kozielskich starostów?

Grobowiec rodziny von Hauenschild na cmentarzu przykościelnym w Maciowakrzu.

Cmentarz przy kościele parafialnym w Maciowakrzu nie jest zbyt „bogaty” w widoczne z zewnątrz relikty grobowe.
Jednak w tym przypadku nie o ilość idzie, a o jakość.
W północnozachodnim narożniku cmentarza znajdziemy bowiem grobowiec rodziny von Hauenschild, dawnych właścicieli Szczytów i Maciowakrza.

W centralnym punkcie grobowca znajdowała się m. in tablica poświęcona niemieckiemu poecie Georgowi Spillerowi von Hauenschild znanemu bardziej miłośnikom historii jako Max Waldau. Obecnie pozostała tylko górna część.

Centralny punkt grobowca. Zdjęcie stare ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Poeta zmarł bardzo młodo, bo w wieku  30 lat i został pochowany właśnie w tym miejscu.
Zanim jednak zmarł zdążył się ożenić z Rozalią z domu Willy. Mieli dwoje dzieci. Pierwsze zmarło jako małe dziecko natomiast drugim potomkiem Maxa Waldau był urodzony 19 września 1851 roku w Szczytach Max von Hauenschild.*
Max von Hauenschild żył w latach 1851 – 1930.
Urodził się i zmarł w Szczytach.
W latach 1888-1919 był starostą kozielskim.
Na ścianie rodzinnego grobowca pośród wielu innych znajduje się płyta poświęcona właśnie jemu.

Tablica nagrobna Maxa von Hauenschilda na cmentarzu w Maciowakrzu.

Max von Hauenschild
Landrat des Kreises Cosel
Herr auf Tscheid
geb. am 19. September 1851
in Tscheid
gest. am 29. April 1930
in Tscheid.

I prawdopodobnie jest to jedyne oznaczone miejsce pochówku kozielskiego starosty jakie przetrwało do naszych czasów.

 

*przy opracowaniu sięgnąłem do tekstu Piotra Zdanowicza pt.: Zapomniany literat z Górnego Śląska

Piotr Zdanowicz: Zapomniany literat z Górnego Śląska


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *