Kamionka, kapliczka św. Floriana.

Kamionka, kapliczka św. Floriana.

Kamionka w gm. Reńska Wieś posiada zadbaną kapliczkę ze świętym Florianem.
Nieznana jest dokładna data budowy kapliczki, jednak gdyby powiązać podania ustne miejscowej ludności z zapiskami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków można przyjąć, że postawiono ją na początku XIX wieku.
A została fundowana po pożarze, który miał miejsce 29 czerwca 1812 lub 1813 roku.
Podczas burzy piorun uderzył w


byka od którego zapaliły się zabudowania. Ogień szybko rozprzestrzeniał się po strzechach i strawił praktycznie wszystkie dachy w Kamionce.

Kamionka, kapliczka św. Floriana. Widok ogólny.

Gdy pożar zbliżał się do ostatnich nietkniętych domostw okazało się, że w jednym z nich jest kobieta w trakcie porodu. Mieszkańcy żarliwie modlili się do świętego Floriana, którego figurka znajdowała się w ścianie szczytowej budynku i nagle ogień zamieciony wiatrem z przeciwnego kierunku zawrócił i trzy ostatnie domostwa nie uległy spaleniu.
Wybudowana kapliczka została poświęcona świętemu Florianowi, który od tej pory stał się też patronem wsi.
Jego obraz znajduje się w górnej części kapliczki nad wejściem.

Kamionka, kapliczka św. Floriana. Obraz św. Floriana nad wejściem. 

Kapliczka była rozbudowana przed I wojną światową jednak brak jest danych co do zakresu rozbudowy.
W 1935 roku przeszła remont i kolejne większe naprawy dachu w latach 1967 i 1990.
W bocznej ścianie po II wojnie światowej wmurowano tablicę z nazwiskami poległych w czasie wojny.

Kamionka, kapliczka św. Floriana.

Jak wynika z książki na podstawie której opisałem kapliczkę oryginalny dzwon z kapliczkowej wieży został przekazany na potrzeby niemieckiej armii w trakcie II wś.  przez ówczesnego sołtysa wsi choć nikt tego od niego nie wymagał.

Więcej o kapliczce i związanych z nią tradycjach w Kamionce możecie przeczytać w książce lokalnego pasjonata i miłośnika historii Henryka Niewiema –  wydanej w 2007 roku pt.: „Kamionka, wieś z gruszą w herbie”.

Książka jest dostępna w MBP w Kędzierzynie-Koźlu.

Źródła:

„Kamionka wieś z gruszą w herbie” – Henryk Niewiem 2007
Podania ustne mieszkańców Kamionki.

Kamionka, kapliczka św. Floriana. 15.09.2019 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *