Pierwszy kozielski krzyż misyjny z 1852 roku, dodatkowe informacje.

W trakcie demontażu obudowy.


W dniach 14 i 15 lutego rozebrano kamienny cokół znajdujący się za prezbiterium kościoła parafialnego im. św. Zygmunta w Kędzierzynie-Koźlu, na którym stoi figura Jezusa Chrystusa.
Już w trakcie demontażu spod kamienno-ceglanej obudowy wyłaniał się powoli postument, na którym w 1852 roku umieszczono krzyż misyjny.

 W miarę postępu prac odsłoniono napis na frontowej stronie cokołu o treści:  Mission 1852

Napis na cokole postumentu.

W tylnej dolnej części obudowy natrafiono na zabetonowane, wykonane z piaskowca elementy krzyża, który niestety nie przetrwały w całości. Prawdopodobnie w trakcie zdobywania Koźla w 1945 roku przez Armię Czerwoną krzyż rozpadł się.

Zabetonowane elementy krzyża z charakterystycznymi trójkątnymi detalami.

Jak wynika z oględzin znalezionych kawałków był on wykonany z piaskowca, a ten materiał jest stosunkowo delikatny i podany na działanie czynników zewnętrznych.

Przykładowy układ odnalezionych fragmentów krzyża.

Krzyż miał przekrój ośmiokąta.

Tu widzimy krawędź boczną jednego z ramion krzyża zakończoną płaszczyzną prostopadłą do osi ramienia. 

W czterech miejscach – po jednym na ramionach oraz na elemencie pionowym u góry i w połowie wysokości – zdobiony detalem w kształcie trójkąta ze żłobieniem. Takie elementy stosowane w krzyżach miały imitować blask (promieni) bijący od niego.

Detal trójkątny imitujący promień. 

Całość lekko odchylona od pionu w kierunku wschodnim (ku ulicy), prawdopodobnie z powodu niestabilności gruntu i braku mocnego fundamentu.

Widoczne wyraźne odchylenie postumentu od pionu w kierunku ulicy.

Podłoże w okolicy prezbiterium wzmocnione długimi belkami z piaskowca osadzonymi w przyporach.

Jedna z belek wykonanych z piaskowca otaczających podłoże przy postumencie. Widoczny sposób osadzenia w murze przypory.

Prawdopodobnie czynność tę wykonano w ramach remontu w latach 60 XX wieku, a same te elementy w/g mnie pochodzą z obramowania innego krzyża (Krzyż Palucha), który stał na placu przykościelnym od strony ulicy Planetorza, a jego szczątki leżą obecnie na starym cmentarzu w Koźlu (prawdopodobnie w przypadku Palucha sam krucyfiks także został uszkodzone w trakcie działań wojennych, a cokół z napisem wykonanym dużymi gotyckimi literami „musiał” zniknąć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi usuwania oznak niemczyzny).

Krzyż Klary i Pawła Palluch z 1868 roku stojący na przykościelnym placu od strony ulicy Planetorza. Widok z lat 30 XX wieku. (fot. z książki H. Probe Historyczny spacer po mieście Koźlu).

Elementy postumentu i jego podstawy wykonane z piaskowca.
Przy czym cokół i zwieńczenie wykonane każdy z odrębnej jednolitej bryły.

Cokół wykonany z jednolitej, pełnej bryły, zwieńczenie u góry także z jednolitej bryły.

Natomiast dwie części podstawy z elementów łączonych.

Podstawy wykonane z kilku części. Podstawa dolna z czterech fragmentów, a podstawa wyższa z dwóch. Strzałkami wskazałem miejsca łączenia spoiną.

W części północnej cokołu piaskowiec najmocniej uszkodzony, tu chyba najbardziej oddziaływała wilgoć.
Ściana północno wschodnia mocno zespojona z zaprawą z okresu obmurowania (to także może mieć związek z dużą wilgotnością, która spowodowała mocniejsze niż w pozostałych miejscach zespojenie zaprawy z podłożem).

Ubytki piaskowca w narożu, w tym miejscu jest on bardzo delikatny. Pozostałości fragmentów cegieł z zaprawą świadczą o mocnym związaniu z podłożem cokołu.

W części szczytowej na zwieńczeniu wylewka z zaprawy cementowej wyrównująca, na której ustawiono figurę Jezusa.

Po lewej część zwieńczenia z warstwa wylewki betonowej przy ścianie kościoła, a po prawej od strony ulicy. Widać wyraźna różnicę w grubości wylewki.

Wylewka cieńsza od strony kościoła a grubsza od strony ulicy miała na celu wyrównanie poziomu, a to potwierdza podejrzenia o pochyleniu postumentu już w latach 60 XX wieku.

Dolna część podstawy wykonana z betonu.

Dolna część podstawy wykonana z betonu.

Zarówno jakość jak i wykonanie betonowej podstawy pozwalają przypuszczać, ze ta czynność była wykonana jeszcze w okresie przedwojennym, prawdopodobnie razem z remontem ogrodzenia terenu kościoła w latach 20 XX wieku.
Widać wyraźnie, że najniższa podstawa z piaskowca jest zatopiona w betonie. Prawdopodobnie pierwotnie krzyż stał niżej na własnej podstawie z piaskowca. W tym czasie (pierwsze dwudziestolecie XX wieku) teren miejski otaczający kościół był o ok. 40 cm niżej, dopiero późniejsze podnoszenie dróg i chodników, a przy tym nowe ogrodzenie mogły spowodować, że krzyż stracił na widoczności.
Poniżej orientacyjne wymiary postumentu całości.

                                                                                      Wymiary poszczególnych części.

 

Figura Jezusa jeszcze na dotychczasowym postumencie z wapienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *