Narodziny gminy Reńska Wieś, czyli jedno biurko i kredki…

Pierwszy powojenny podpis Wójta Gminy Reńska Wieś.

Każdy miłośnik gminy Reńska Wieś zna jej historię lepiej lub gorzej. Ale czy każdy wie jak w warunkach powojennych powstała gmina Reńska Wieś?  Czy potrafimy  sobie wyobrazić powojenny realizm po przejściu frontu i destrukcyjnej sile działania Sowietów zanim oddali te tereny w ręce PRL-owskich władz? Zniszczone biura, rozkradzione majątki, absolutny brak wszystkiego, gdzie maszyna do pisania czy pióro mogły być szczytem urzędniczych marzeń?
Pewien zachowany w Archiwum Państwowym w Opolu dokument pokazuje toporność tamtych czasów.
Mowa tu o protokole spisanym w

kancelarii zarządu gminnego w Koźlu w dniu 07.07.1945 roku w związku z likwidacją dotychczasowej gminy Koźle. Podstawą działania w tej sprawie było „zarządzenie Starosty Powiatowego Kozielskiego z dnia 2.7. 1945 Nr Sm/45”. Na jego podstawie likwidacji uległa gmina Koźle Wieś, w skład której wchodziły tereny Reńskiej Wsi i Większyc. Po jej podziale utworzono gminy Większyce i Reńska Wieś. 
Obecni przy spisaniu protokołu byli:
„Inspektor Samorządu Terytorialnego Witold Gruszczyński
Wójt gminy Koźle obejmujący stanowisko gminy Większyce  Franciszek Urgacz
Wójt gminy Reńska Wieś Edmund Kękuś
Sekretarz gminy Większyce Augustyn Kowalski
Sekretarz gminy Reńska Wieś Chwalburski” (imię nieczytelne)
Następnie wójt gminy Koźle przekazał wójtowi gminy Reńska Wieś  „co następuje:
1 biurko
1 fotel
3 krzesła
akty
Martykułę Urzędu Katastralnego Gromady Reńska Wieś, ankietki gromad Reńska Wieś, Kobylice i Łężce.
Księgowości rachunkowe zlikwidowanej gminy Koźle Wieś”.

Fragment protokołu z utworzenia Gminy Reńska Wieś – Archiwum Państwowe w Opolu

Dalej stwierdzono, że „wójt gminy w Koźlu zatrzymuje dla wójta Gminy Większyce 
7 biurek ,
2 stoły, 
2 bibljoteki (pisownia oryginalna)
2 szafy
30 krzeseł
oraz wszystkie akta dotyczące gospodarki gminnej.”
Poniżej znajdziemy rozliczenie kasy dotychczasowej gminy Koźle Wieś.

„Pozostałości kasy na dzień 7.7.1945
w kwocie 6940,-zł
rozdzielono co następuje:
Gmina Reńska Wieś otrzymała kwotę 3970,-zł
Gmina Większyce otrzymała 2970,-zł”

Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach na zwykłym papierze formatu A4, spisany ołówkiem i podpisany kredkami.
Po jednym dla nowopowstałych gmin i jeden dla Wydziału Powiatowego, zapewne Koźla.

Dzisiaj z perspektywy czasu możemy ocenić jak wygląda Gmina Reńska Wieś, której powojenna, administracyjna historia rozpoczęła się od jednego biurka, fotela, trzech krzeseł i garści drobnych…

 

Protokół z utworzenia gmin Reńska Wieś i Większyce, str.1 – Archiwum Państwowe w Opolu
Protokół z utworzenia gmin Reńska Wieś i Większyce, str.2 – Archiwum Państwowe w Opolu

 

 

O autorze:

Tomasz Rogus – zwykły człowiek, czytam i piszę po polsku, w wolnych chwilach robię filmy o Polsce.

Zobacz wszystkie artykuły autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *