Łęg Zdzieszowicki, królestwo niedźwiedziego czosnku.

To teren o powierzchni blisko 620 ha na styku powiatów krapkowickiego i kędzierzyńsko-kozielskiego w województwie opolskim. Obszar obejmuje część tarasu zalewowego Odry, ze starorzeczami. W większości porośnięty jesionowo-wiązowym lasem łęgowym. Jest …

Czytaj więcej