Łęg Zdzieszowicki, królestwo niedźwiedziego czosnku.

To teren o powierzchni blisko 620 ha na styku powiatów krapkowickiego i kędzierzyńsko-kozielskiego w województwie opolskim. Obszar obejmuje część tarasu zalewowego Odry, ze starorzeczami. W większości porośnięty jesionowo-wiązowym lasem łęgowym. Jest …

Czytaj więcej

Studnia artezyjska w Kędzierzynie-Koźlu.

Jedną z zachowanych z czasów kozielskiej twierdzy studni jest studnia artezyjska znajdująca się w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Spółdzielców. Studnie artezyjskie sięgają do głęboko położonych warstw wodonośnych – artezyjskich, gdzie woda …

Czytaj więcej